Visjon

DeepSign har som mål å bryte ned kommunikasjonsbarrieren ved å sikre direkte tilgang til 
automatisk oversettelse av ord til tegn.

Flere språk, Ett samfunn

Hvor enn du snur deg i verden i dag er så godt som all informasjon og tjenester delt verbalt. Dette betyr at for en person som ikke kommuniserer verbalt, eller har det nasjonale talespråket som andrespråk, så blir tilgangen på informasjon av høy kvalitet redusert. Tegnspråket er det naturlige språket for en som er døv eller sterkt hørselshemmet, men tegnspråk brukes også ofte av en andre grupper mennesker som for eksempel opplever språkvansker gitt sin medisinske situasjon. For døve som ikke har mottatt god tospråklig opplæring eller for mennesker som typisk benytter tegnspråk som alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) er fraværet av tilgang på tegnspråk i samfunnet kritisk. Uten tilgang på tolk vil mennesker med alternative språklige forutsetninger risikere å gå glipp av nyheter og viktig informasjon, eller bli utestengt fra sosiale hendelser som kinoturer og restaurantbesøk. Tolkning blir til daglig ofte gjennomført av et familiemedlem eller verge, eller må leies fra profesjonelle tolker, noe som både er dyrt og ikke alltid tilgjengelig. I mer akutte situasjoner, slik som medisinske nødstilfeller, kan denne personen risikere å ikke få umiddelbar tilgang på hjelpen de trenger og har rett til fordi menneskene rundt ikke har kunnskap om tegnspråk.

Sign language is inseparable from deaf people’s human rights. Without access to sign language, deaf people are not equal.

World federation of the deaf, 2021

Bryte barrieren 

For deaf people, access to sign language is key to breaking down communication barriers and participating in society just like anyone else.

Lea Labaki, the Human Rights Watch.

DeepSign har som mål å engasjere til et paradigmeskifte i kommunikasjonen mellom tegnspråklige og talespråklige mennesker, i alle nivåer av interaksjon. Vår automatiske sanntidsoversetter skal være lett tilgjengelig og portabel slik at brukeren har full kontroll på hvor og hvordan de skal få tilgang til informasjon, underholdning, tjenester og andre medier på tegnspråk.  Sanntidsoversettelse betyr at enhver tekst, nyhetssendinger og filmer eller til og med følge ordinært undervisningsløp kan tilintetgjøres på tegnspråk. Tegnspråklige og hørende kan delta likt i sosiale sammentreff uten å frykte å bli utestengt. Videre vil vår oversetter være et verktøy for offentlige instanser og tjenester så tegnspråkbrukere får tilgang til alt de har og skal ha rett på.

DeepSign skal lage den første automatiske oversetteren mellom norsk og norsk tegnspråk, med løsninger for både privat og offentlig bruk. Ingen burde bli utestengt fra kinoer og restauranter fordi de ikke er tilgjengelige nok. Ingen burde oppleve at deres demokratiske rettigheter blir svekket fordi valglokaler ikke er tilrettelagt ordentlig. Ingen burde oppleve at deres egen helse blir satt i fare fordi sykehus og helsepersonell ikke kan sitt språk. Vårt oversettelsesverktøy skal sørge for et mer inkluderende samfunn, det skal  være et verktøy for de som i dag ikke opplever at de får behovene sine oppfylt.