Teknologi

Teknologi for fellesskap

Det er få ting så viktig for utviklingen av kultur og fellesskap enn språk og evnen til å kommunisere. Moderne teknologi har revolusjonert tilgjengeligheten av kommunikasjon i dag. Oversettelsesverktøy har gjort det mulig å kommunisere på tvers av landegrenser, og forskjellige teknologiske hjelpemidler har sørget for at vi har et mer inkluderende samfunn. Men selv om oversettelsesprogrammer har revolusjonert kommunikasjon på tvers av verbale språkbarrierer har teknologien ikke på langt nær kommet like langt når det kommer til tegnspråk.

DeepSign ønsker å utvide maskinoversetting til å også inkludere tegnspråkene og å bidra til det raskt voksende feltet som er tegnspråkoversettelse. Ved å gjøre det mulig for datamaskiner å også forstå tegnspråk samt verbalt språk kan vi engasjere til et paradigmeskifte hvor tegnspråkbrukere enklere kan ta del i det øvrige samfunnet. 

Vår teknologi

Nevral Maskinoversetting (NMO), det å bruke nevrale nettverk til å oversette mellom språk, har vært et raskt voksende felt det siste tiåret. Metodene går ut på å bruke spesialiserte nevrale nett trent på flere datasett med millioner setninger. På språk hvor store datasett er tilgjengelig, slik som engelsk og fransk, begynner NMO å være på lik linje med oversettelser gjort av mennesker i kvalitet og nøyaktighet.

Tegnspråk skiller seg ut fra de verbale språkene fordi det er et visuelt språk. Dette gjør at å bruke NMO til oversettelse av tegnspråk er en mer komplisert problemstilling enn oversetting av tekstbaserte språk. Det naturlige digitale formatet av tegnspråk er videoer, som er mer komplisert og mer informasjonstett enn tekst. I tillegg til dette er god maskinoversettelse avhengig av ekstremt store datasett, noe som har vært manglende når det kommer til tegnspråkoversettelse. Dette har gjort at det så langt ikke eksisterer noen oversettelsesverktøy for tegnspråk på lik linje som for verbale språk.

DeepSign mener at nyere utvikling i digital gjenkjennelse av bevegelser kombinert med utviklingen av sanntids- 3d-animasjon kan gjøre det mulig å utvikle tegnspråkoversetting på lik linje med tekstoversetting. Dette kombinert med den raske utviklingen av datakraft i mobiler, nettbrett og annen konsumerteknologi gjør at vi nå nøyaktig kan følge og analysere kroppsbevegelser og kjenne igjen individuelle tegn, oversette språk og animere, alt i sanntid.