Tegnspråkets Verden

Tegnspråk er naturlig oppståtte språk som eksisterer i alle samfunn og kulturer over hele verden. En vanlig misforståelse om tegnspråk er at det bare er ett eneste språk alle tegnspråkbrukere verden over kan, eller at tegnspråk bare er en tegnet versjon av hvert lands språk, men dette stemmer ikke. Det finnes utrolig mange tegnspråk i verden, og de er sine egne fullverdige språk med egen grammatikk, dialekter, sosiolekter og tilhørende kulturer. For folk i døvesamfunnet er tegnspråk ofte det mest naturlige språket å tilegne seg.

Verdens helseorganisasjon (WHO) estimerer at rundt fem prosent av verdens befolkning er døve eller hørselshemmede (2021). Dette tilsvarer rundt 385 millioner mennesker som kan dra nytte av tegnspråk. I Norge alene bor det rundt 16,500 mennesker som bruker tegnspråk, hvor ca. 5000 av disse er døve. (Norges Døveforbud, 2021). 

WHO estimerer at det eksisterer flere hundre forskjellige tegnspråk. Det er viktig å huske på at selv om tegnspråk ofte er navngitt etter landene de blir brukt mest (Som norsk tegnspråk, american sign language osv) betyr ikke det at norsk tegnspråk bare er en visuell representasjon av norsk verbalt språk. De forskjellige tegnspråkene har sin egen historie og utvikling som ofte skiller seg veldig fra de verbale språkene brukt i forskjellige land. Et godt eksempel på dette er forskjellene mellom britisk og amerikansk engelsk mot forskjellene mellom britisk og amerikansk tegnspråk. Mens britisk og amerikansk engelsk for alle formål kan regnes som samme språk, er britisk og amerikansk tegnspråk to helt forskjellige språk, og en person som snakker britisk tegnspråk vil ikke automatisk forstå en person som snakker amerikansk tegnspråk. 

Selv om tegnspråk er naturlige språk som oppstår og utvikler i samfunnet på samme måte som verbalt språk, og selv om flere millioner mennesker bruker tegnspråk i dag, er tegnspråk og verbalt språk fortsatt ikke likestilt i praksis. Det er en stor andel døve og hørselshemmede personer i verden som hadde hatt stor nytte av å kunne tegnspråk men som ikke har ressursene til å lære det. Offentlige institusjoner har regelrett feilet tegnspråkmiljøene når det kommer til å legge til rette for opplæring av tegnspråk. 

Hva er tegnspråk

Tegnspråk er et gesuelt-visuelt språk, altså et visuelt språk basert på kroppspråk og håndbevegelser, som betyr at man bruker synet for å forstå hva som blir sagt. Dette skiller tegnspråk fra muntlig verbalt språk, hvor man bruker hørsel for å få informasjon. 

For å kommunisere på tegnspråk må man bruke synlige bevegelser med både hender og resten av kroppen. Ansiktsuttrykk blir ofte brukt for å formidle informasjon og følelser i samkjør med hendene. For eksempel vil et hevet øyenbryn tilsi at man stiller et spørsmål, og kombinasjonen av hvor intenst man tegner tegnene og ansiktsuttrykket man bruker kan sammenliknes med intonasjon i muntlig språk. 

Tegnspråk er som nevnt et visuelt språk. Dette fører til at man kan utnytte det tredimensjonale rommet foran seg, kalt tegnrommet, når man tegner til å formidle informasjon om ting som posisjon og bevegelse på en naturlig måte.