DeepSign mottar NOK 1,000,000 kr for utvikling av tegnspråkprosessor

Julie, Oline & Jonas i Oslo

DeepSign tildeles NOK 1,000,000 fra Norges forskningsråd, som tilskudd for forskning på og utvikling av norske tegnspråkprosessorer.

Midler for utvikling av tegnspråkprosessor

Den 21. April 2021 ble DeepSign tildelt 1,000,000 Nok fra Norges Forskningsråd, som tilskudd til deres forskning på og utvikling av en norsk tegnspråkprosessor. Tilskuddet ble tildelt gjennom finansieringsordningen STUD-ENT, som gir støtte til innovative forretningsideer bygget og drevet av studenter. Sammen med DeepSign ble totalt 24 norske oppstartsbedrifter tildelt 24 millioner kroner. Blant de tildelte prosjektene ble 6 bedrifter valgt fra Universitetet i Oslo.

Vær oppmerksom på at DeepSign er oppført som DITA -prosjektet i øvrige pressemeldinger, under sitt tidligere stedsfortredsnavn.

STUD-ENT Entreprenørskap

STUD-ENT-finansieringsordningen er rettet mot studenter og kandidater fra universiteter og høyskoler som ønsker å prøve seg på entreprenørskapetsyrket. Formålet med STUD-ENT-ordningen er å forbedre entreprenørskapskulturen i høyere utdanning ved å oppmuntre studenter til å bruke kunnskapen de har oppnådd under sine studier til å generere ny virksomhet. Tilskuddet deles ut i et bredt spekter av fagområder hos utdanningsinstitutsjoner over hele Norge. Studentinnovasjon har vært et interesseområde for Norges forskningsråd for å legge til rette for vekst i neste generasjon industri og grønne arbeidsplasser.