DeepSign har som mål å bryte ned kommunikasjonsbarrieren ved å sikre direkte tilgang til 
automatisk oversettelse mellom norsk og norsk tegnspråk.

Bridging the communication gap

DeepSign-prosjektet

For å ha like rettigheter og like muligheter må vi først ha muligheten til å kommunisere. 

Rundt 72 millioner mennesker verden over bruker tegnspråk i dag. Likevel er det ofte kun 0.1% av befolkningen som har god kjennskap om tegnspråket og dets kultur. Mens mange døve i dag lærer norsk som andrespråk, er det fortsatt sjeldent at hørende lærer tegnspråk. Døve er først og fremst en språklig minoritet, men noen mennesker bruker også tegnspråk fordi de har en medisinsk tilstand som gjør at det er utfordrende eller unaturlig å skulle lære norsk. Kommunikasjonsgapet mellom norsk og norsk tegnspråk påvirker i ulik grad, men for de av oss som kun kommuniserer på tegnspråk er behovet for kommunikasjonsverktøy umiddelbart.

Så godt som alle kilder til informasjon, underholdning og fellesskap er i dag kun tilgjengelig skriftlig eller i muntlig dialog. Vi hos DeepSign ønsker å kjempe for lik tilgang til informasjon for alle og sømløs kommunikasjon på tvers av språkformer. Gjennom automatiserte tegnspråkprosessorer håper vi på å bygge kommunikasjonsverktøy som bistår i å tilgjengeliggjøre informasjon og tjenester på tegnspråk, og som styrker tegnspråkets stilling og tilstedeværelse i samfunnet. Fremskritt i kunstig intelligens, maskinlæring og språkteknologi gjør slike verktøy mulig.

Nyheter og arrangementer

  • DeepSign mottar NOK 1,000,000 kr for utvikling av tegnspråkprosessor
    DeepSign tildeles NOK 1,000,000 fra Norges forskningsråd, som tilskudd for forskning på og utvikling av norske tegnspråkprosessorer. Midler for utvikling av tegnspråkprosessor Den 21. April 2021 ble DeepSign tildelt 1,000,000 Nok fra Norges Forskningsråd, som tilskudd til deres forskning på […]
  • DeepSign utvalgt for Demonstrator Lab i Amsterdam
    DeepSign inngår i Demostrator laboratoriet ved Vrije Universitet (VU) i Amsterdam, for å utvikle den første prototypen av en norsk tegnspråk prosessor. Om Demonstrator Lab Demonstrator Lab er et knuptepunkt for StartUp bedrifter, som holder til på VU Campus i […]
  • Treff DeepSign på «En Ny Start»
    DeepSign deltar på UiOs event, «En ny start», 31. August kl. 17.00 på Universitetsplassens Domus Biblioteca. DeepSign vil holde en kort presentasjon, og er tilgjengelig etter eventet for å besvare spørsmål angående vårt prosjekt. DeepSign vil holde en kort presentasjon […]
Innovation Exchange Amsterdam – MAY 11, 2021

Students of UvA receive €100,000 for sign language project

Master students of the UvA and University of Oslo received €100,000 for the DeepSign* project to bridge the communication gap between users of sign language and society … Read more

INSJ – JUNE 05, 2021

The startup DeepSign* ready for entrepreneurial life

The physics students at DeepSign* were ready to go their separate ways, but when they were granted one million kroner from the Research Council’s STUD-ENT scheme, they had to change their plans … Read more

Jobb med oss

Vær med på å bygge banebrytende teknologi 

Ønsker du å jobbe med banebrytende teknologi og menneskerettigheter? Eller er du involvert i ditt lokale tegnspråkmiljø og vil være med å gjøre en forskjell? Vi ser alltid etter ambisiøse og engasjerte folk som ønsker å være med på å utvikle ord-til-tegn kommunikasjon.